Malmö Culture

design 2017-08-16

Top row from left to right: the theatre Hipp/Intiman, Malmö Museums, the art museum Malmö Konsthall. Bottom row from left to right: the Malmö City Library, the Malmö City Archives, Mazetti Cultural Centre.

Arts and culture are joyful and at the same time they challenge perspectives and ask questions – important tools in creating a sustainable city. The Department of Culture in Malmö provides a broad cultural life where children and adults can take part in cultural activities and engage in the city.

These broaches was originally made for ambassadors of culture on a mission for The Departement of Culture in Malmö. The broaches are 3D models (scale 1:2000), of cultural buildings in Malmö. A collection of buildings (Mazetti Cultural Centre, the art museum Malmö Konsthall, the Malmö City Library, the Malmö City Archives, the theatre Hipp/Intiman and Malmö Museums) that represent children’s culture, music, art, literature and performing arts, as well as heritage, history of technology, nature and culture in Malmö.

IDEA & DESIGN Nina Warnolf

3D MODEL & PRINTING The City Planning Office, Modellverkstaden/SMA

MATERIAL Colorfabb, an eco-certified plastic that is 100% biodegradable

Översta raden från vänster till höger: Hipp/Intiman, Malmö Museer, Malmö Konsthall. Nedersta redan från vänster till höger: Malmö Stadsbibliotek, Malmö Stadsarkiv, Kulturhuset Mazetti.

Konst och kultur är lustfyllt samtidigt som det utmanar och ställer frågor. De är viktiga verktyg för att skapa en hållbar stad. Kulturförvaltningen arbetar för ett Malmö med ett brett kulturliv där alla barn och vuxna kan ta del av kulturen och känna sig delaktiga i staden.

Broscherna togs ursprungligen fram till 100 ambassadörer på uppdrag av Kulturförvaltningen, Malmö stad och är 3D-modeller i skala 1:2000 av kulturbyggnader i Malmö. De tillhör en samling av byggnader (Kulturhuset Mazetti, Malmö Stadsbibliotek, Malmö Stadsarkiv, Malmö Konsthall, Hipp/Intiman och Malmö Museer) som representerar barnkultur, musik, konst, litteratur och scenkonst, likväl som kulturarv, teknik-, natur- och kulturhistoria.

IDÉ & DESIGN Nina Warnolf

3D MODELL & PRINT Malmö stadsbyggnadskontor, Modellverkstaden/SMA

MATERIAL Colorfabb, en eco-certifierad plast som är 100% nedbrytbar